БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОДЕЛЕН СПОРТ

Спортен календар на БФАМС за 2024 година / ПРОЕКТ/

/ приет и утвърден от ОС на БФАМС на 27.01.2024 г./

Участие в Европейски и Световни първенства :

ЕП Buggy 1/8  EFRA           05-07 юли Испания

ЕП Buggy  1/5  EFRA          22-27 юли Франция

Световни финали – Hydrogen fuel cell септември САЩ

EП и Световно първенство скоростни модели .

Държавно Първенство и Турнири :

ЯНУАРИ – МАРТ : .

20-21.01. Турнир on road – electric / зала / Русе

……..02. Турнир on road – electric / зала / Русе

……..03. Турнир on road – electric / зала / Русе

АПРИЛ : .

06-07 Турнир on road – electric писта SofiaRCTrack София

13-14 Турнир off road electric& nitro /откриване на сезона / Н. Искър

20-21 …………………………………………………………………………………….

27-28 Турнир on road electric& nitro /откриване на сезона / Враца

МАЙ : .

04-05 Великден ……………………………………………………………………

11 1 НАЦИОНАЛНО събитие Краулери – Slivnica Rock scale Сливница

11-12 ……………………………………………………………………………………..

18-19 Турнир on road electric& nitro Враца

25-26 ДП off road electric § nitro 1 кръг Шумен

ЮНИ : .

01-02 НАЦИОНАЛНИ УЧЕНИЧЕСКИ Състезания – 01.06 /on roadelectric/ Враца

и Турнир on road electric& nitro – 02.06 Враца

08-09 НАЦИОНАЛНО състезание electric on road /за автомодели задвижвани с

водородни клетки/ Бургас/ София

15-16 ДП off road 2 кръг  Нови Искър

22-23 ………………………………………………………………………………………..

29-30 ДП on road electric § nitro  1 кръг   Враца

 

ЮЛИ : .

06-07 …………………………………………………………………………………….

13-14 Турнир on road   electric Левски

20-21 ………………………………………………………………………………………

27-28. ДП on road   electric 2 кръг / SofiaRCTrack / София

АВГУСТ : .

03-04 …………………………………………………….………………………………..

10-11 ………………………………………………………………………………………

17-18 ………………………………………………………………………………………

2425. ДП on road    nitro /вкл.1/5/ 2 кръг Шумен

31-01.09 ДП on road    electric 3 кръг Шумен

СЕПТЕМВРИ : .

07-08 ДП off road 3 кръг Нови Искър

14-15 2 НАЦИОНАЛНО събитие Краулери – Slivnica Rock scale …………….

14-15 ……………………………………………………………………………………..

21-22 Турнир on road electric Slivnica 360 min. nonstop Сливница

21. Международен ден на спорта-демонстрация НДК

28-29 ДП on road 3 кръг nitro/вкл.1/5/ 4 кръг electric Враца

ОКТОМВРИ : .

05-06 ДП off road electric § nitro 4 кръг Н. Искър

12-13 ……………………………………………………………………………………..

19-20 Турнир on road electric& nitro /закриване на сезона/ Враца

26-27 Турнир off road electric& nitro / закриване на сезона / Н. Искър

– НОЕМВРИ : .

02 – 03. Турнир on road – electric SofiaRCTrack София

– ДЕКЕМВРИ: .

Турнир 1 кръг сезон 24/25 on road electric /зала / Русе

Забележка: Крайното класиране в ДП се извършва на база сбора от точките от две / по добри класирания/ от три, от три /по добри класирания/ от четири , от четири /по добри класирания/ от пет кръга на ДП и т.н.

 

Организиране и провеждане на състезания извън приетия календар се съгласуват с БФАМС, за отразяване на промените и уведомление на ММС