Линк към заповедта на министъра на младежта и спорта относно противоепидемичните мерки за спортните събития.