НЕ КАРТОТЕКИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ НЯМА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ГОДИШНОТО КЛАСИРАНЕ за Държавното Първенство на БФАМС.

В срок до 13.11.20г. може да се катотекирате. 

Банкова сметка на БФАМС : ОББ клон Враца Разплащателна В Ν (БЪЛГАРСКИ ЛЕВ) BG30UBBS88881000722764
Международен банков идентификационен код (BIC) на ОББ е: UBBSBGSF