Линк към документа с предложенията за промяна на правилнака за 2024 постъпили към момента: https://docs.google.com/document/d/1dlMVLKkamgbobNfn-Czqwv14dNuUbg-H/edit?usp=sharing&ouid=117865118226058497154&rtpof=true&sd=true