БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОДЕЛЕН СПОРТ
ПРОТOКОЛ № 19
Международен турнир – BULMAG TROPHY – Large scale on road
Шумен България 06-08.10.2023 г.

Клас – 1/5 open category

 

 Класиране

Име и фамилия

Отбор

1

Теодор Трънчев

България

2

Орхан Теккан

Турция

3

Михаил Добрев

България

4

Борислав Трънчев

България

5

Ердал Килавуз

Турция

6

Дамян Петров

България

 

 Клас – 1/5 stock category

 

  Класиране

Име и фамилия

Отбор

1

Светослав Янакиев

България

2

Теодор Хлебаров

България

3

Любомир Цветомиров

България

4

Петър Цветков

България

 

 Клас – 180 минути – отборно

 

1

Борислав Трънчев и Теодор Трънчев

2

Дамян Петров и Любомир Цветомиров

3

Юрий Трънчев и Михаил Добрев

4

Орхан Теккан и Ердал Килавуз

5

Теодор Хлебаров и Светослав Янакиев

 

 08.10.2023г. Гл. съдия : / п /
Шумен / Т. Хлебаров /