Напомняме на всички членове на БФАМС, че считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания за деца до 18-годишна възраст на закрито и на открито. Тези занимания също не трябва да имат състезателен характер и трябва да са без публика.

Разрешени са и индивидуалните спортни занимания на закрито и на открито, но без състезателен характер и без публика!!!

След отпадането на тези мерки очаквайте новия спортен календар на БФАМС за 2020 г.!!!